Norlandia Förskolor Inspiratören

Norlandia Förskolor Inspiratören erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Inspiratören ligger i Västerås och erbjuder 52 förskoleplatser fördelade på tre avdelningar. Inspiratören är inrymd i ett flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi arbetar i mindre grupper där undervisningen sker i samspel med barnen. Vi har en stor gård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om naturområden som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.